Có Lớp Tự Chọn Về Phát Âm, Ngữ Pháp, Từ Vựng...để Bạn Ôn Tập Và Cải Thiện Tiếng Anh | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Có Lớp Tự Chọn Về Phát Âm, Ngữ Pháp, Từ Vựng...để Bạn Ôn Tập Và Cải Thiện Tiếng Anh

Ưu điểm

Thầy cô tận tình, dễ thương khi bạn muốn hỏi để thầy cô giải đáp, thắc mắc. Cố giáo lớp tự chọn dễ thương Có lớp tự chọn về phát âm, ngữ pháp, từ vựng...để bạn ôn tập và cải thiện tiếng Anh Có lớp học Coffee Time của giáo viên nước ngoài. Giải đáp thắc mắc cho học viên

Điểm cần cải thiện

Trung tâm cần có thang máy (do thang máy hư nên học viên phải lên 3 lầu nếu học lầu 3) Lớp Coffee Time hay lớp Phát ấm có người nước ngoài thì người học trung bình vẫn ngịa học vì không khá tiếng Anh. Học viên khá thì dễ học hơn học viên trung bình

Trải nghiệm và lời khuyên

Bạn có thể trải nghiệm lớp học thử để suy nghĩ nên tiếp tục học hay không Giáo viên tận tình Có lớp học thử để học viên học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn