Có Nhiều Lớp Chuyên Đề Bổ Trợ | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Có Nhiều Lớp Chuyên Đề Bổ Trợ

Ưu điểm

Giáo viên tận tình Môi trường thoải mái Có nhiều lớp chuyên đề bổ trợ

Điểm cần cải thiện

Giờ học hơi ngắn

Trải nghiệm và lời khuyên

Giáo viên khá tận tình, các bạn có thể xem xét để học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn