Cơ Sở Vật Chất | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Cơ Sở Vật Chất

Ưu điểm

- Thầy cô giảng dạy tận tình, chu đáo và vui vẻ. Giáo trình logic, chi tiết cho những học viên mới tập học tiếng Anh - Cơ sở vật chất tốt, lớp học với số lượng học viên vừa đủ từ 18-25 bạn và chất lượng giảng dạy tốt. - Có deadline cho học viên, kích thích tính tự học ở nhà.

Điểm cần cải thiện

- Cải thiện thang máy để học viên dễ đi hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

- Em có thể nhìn từ và phán đoán được cách đọc chính xác - Cải thiện được sự phát âm cho bản thân cũng như tự tin hơn khi có bạn học cùng

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn