Có Thể Linh Động Giờ Học Chuyên Đề Ở Các Cơ Sở Của Hệ Thống | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Có Thể Linh Động Giờ Học Chuyên Đề Ở Các Cơ Sở Của Hệ Thống

Ưu điểm

Chủ nhiệm nhiệt tình, quan tâm đến học viên Giáo viên theo sát học viên trong giờ học với 2 kỹ năng đọc và nghe Có thể linh động giờ học chuyên đề ở các cơ sở của hệ thống Nhiều lớp tăng cường từ vựng và phát âm

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất Giáo viên quản lý chặt chẽ hơn các phần bài tập về nhà Thi cuối khóa nên tổ chức quy mô hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Có nhiều lớp bổ sung kỹ năng trong tuần, có thể linh hoạt sắp xếp giờ học Cẩn thận khi qua đường khi gửi xe Chọn giáo viên trước khi đăng ký lớp học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn