Được Tự Chọn Giáo Viên | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Được Tự Chọn Giáo Viên

Ưu điểm

Được học giáo viên theo mong muốn của bản thân (nếu không muốn học ngày, đổi giáo viên mở lớp). Vì trong quá trình học, được giáo viên như mong muốn dạy nên cảm thấy quá trình học rất thú vị. Có những bài kiểm tra nhỏ trong quá trình học nên cảm thấy có áp lực. Nên dễ chăm chỉ và thăng tiến hơn. Khả năng phát âm, sự tự tinđược cải thiện qua thời gian

Điểm cần cải thiện

Giảm số học viên trong một lớp (khoảng 15 người)

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên học thử những lớp Coffee time để có những trải nghiệm của bản thân. Nên tham khảo các học viên trước để lựa chọn học giáo viên Khóa phát âm nên học thầy Thiện. Ngoài học tại trung tâm nên luyện tập tại nhà.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn