Giáo Trình Học Ấn Tượng, Nội Dung Dễ Tiếp Thu, Dễ Nhớ, Bài Tập Đúng Khả Năng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Trình Học Ấn Tượng, Nội Dung Dễ Tiếp Thu, Dễ Nhớ, Bài Tập Đúng Khả Năng

Ưu điểm

Giờ học linh hoạt, phù hợp với người đi làm Giáo trình học ấn tượng, nội dung dễ tiếp thu, dễ nhớ, bài tập đúng khả năng Thầy cô thân thiện nhiệt tình

Trải nghiệm và lời khuyên

Sau khi kết thúc level 1, em cảm thân đã cải thiện rất nhiều so với những chỗ học trước đây So với mức học phí này thì đây một nơi học tốt ở TP.HCM. Nội dung học dễ tiếp thu phù hợp với sinh viên và người đi làm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn