Giáo Viên | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên

Ưu điểm

- Có chủ nhiệm lớp quan tâm chăm sóc học viên rất kỹ, gửi lịch học với thông báo kịp thời. - Giáo viên siêu nhiệt tình, vui vẻ. - Gửi xe, nước free.

Điểm cần cải thiện

- Chất lượng phòng học (máy lạnh, chỗ ngồi, nhà vệ sinh) - Số lượng học viên một lớp trung bình 18-25 bạn (hơi đông)

Trải nghiệm và lời khuyên

- Về kiến thức thì mình nghĩ là rất hợp cho các bạn bắt đầu từ đầu vì có lộ trình khá hợp theo từng level - Nên cố găng học thêm ở nhà nữa chứ chỉ ở trung tâm thì chưa đủ - Có những hoạt động ngoại khóa vui.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn