Giáo Viên | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên

Ưu điểm

- Giáo viên tâm huyết với học viên. Sau giờ học giáo viên còn sửa thêm bài tập ở nhà trực tuyết với học viên - Những chị chủ nhiệm quan tâm đến chất lượng từng buổi học để sắp xếp giảng viên phù hợp - Gửi xe miễn phí, có những lớp học kèm, coffee time - học với giảng viên nước ngoài miễn phí.

Điểm cần cải thiện

- Cơ sở vật chất nên được cải thiện - Lớp học còn đông thành viên khó để giảng viên theo sát - Kiểm tra để qua lớp không thật sự sát với khả năng của học viên

Trải nghiệm và lời khuyên

- Các bạn nên trải nghiệm. Với số tiền các bạn phải bỏ ra và cái các bạn nhận lại được sau khóa học là hoàn toàn có lợi, nhất là với những tâm huyết mà thầy cô mang đến cho học viên của mình.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn