Giáo Viên Chất Lượng, Dạy Tâm Huyết: Giáo Án Hấp Dẫn Có Câu Chuyện Xuyên Suốt Khóa Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Chất Lượng, Dạy Tâm Huyết: Giáo Án Hấp Dẫn Có Câu Chuyện Xuyên Suốt Khóa Học

Ưu điểm

Giáo viên chất lượng, dạy tâm huyết: giáo án hấp dẫn có câu chuyện xuyên suốt khóa học Chủ nhiệm nhiệt tình theo sát quá trình học tập và hỗ trợ các học viên Có những lớp tự chọn giúp học viên luôn trau dồi, thực tập giao tiếp với nhau

Điểm cần cải thiện

Hệ thống cơ sở vật chất cần được cải thiện tốt hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

REF đúng là nơi lựa chọn cuối cùng để học tiếng Anh, đây là môi trường tốt cho các bạn học giao tiếp Giáo viên luôn giàu năng lượng và truyền lửa giúp bạn luôn có động lực để học anh văn mỗi ngày Trung tâm có những chính sách giúp các bạn học viên mới có cơ hội học thử trước khi đăng ký các lớp chính thức

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn