Giáo Viên Nhiệt Tình | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Nhiệt Tình

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình Săn sóc các cá nhân trong lớp Gói đóng trọn gói khóa học

Điểm cần cải thiện

Không gian phòng học

Trải nghiệm và lời khuyên

Tôi cảm thấy thoải mái, dễ học trong môi trường REF tạo ra, cố gắng chăm chú lên lớp vì mọi thứ đều có ích.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn