Giáo Viên Nhiệt Tình Thân Thiện | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Nhiệt Tình Thân Thiện

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình thân thiện Giờ học linh hoạt, có thể học bù vào tiết đã vắng Giao thông thuận tiện

Điểm cần cải thiện

Chỉ có 2 khung giờ một ngày

Trải nghiệm và lời khuyên

Mạnh dạn trao đổi với giáo viên hoặc chủ nhiệm Làm đủ bài tập về nhà Tham gia các lớp tự chọn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn