Giáo Viên Nhiệt Tình, Vui Vẻ, Hướng Dẫn Cụ Thể, Nhắc Nhở Thường Xuyên Học Viên | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Nhiệt Tình, Vui Vẻ, Hướng Dẫn Cụ Thể, Nhắc Nhở Thường Xuyên Học Viên

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình, vui vẻ, hướng dẫn cụ thể, nhắc nhở thường xuyên học viên Có nhiều lớp bổ sung chuyên đề giúp rèn luyện kỹ năng Học viên có thể chọn giáo viên để học Các lớp học theo level cụ thể giúp học viên định hướng rõ ràng

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất cần cải thiện: đèn, không gian học trong lớp Thêm ngày cho lớp chính:3 buổi/ tuần thay vì 2 buổi/ tuần Cần luyện giao tiếp nhiều hơn (có thể 1-1)

Trải nghiệm và lời khuyên

Kỹ năng phát âm của mình thay đổi, tiến bộ hơn Thiết bị cơ sở hơi cũ cần được cải thiện nhưng vẫn chấp nhận được Các giáo viên mỗi người có kỹ năng riêng, giúp học viên có thể chọn để theo học các lớp phì hợp

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn