Giáo Viên Ở Trung Tâm Thân Thiện, Tận Tâm, Giỏi | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Ở Trung Tâm Thân Thiện, Tận Tâm, Giỏi

Ưu điểm

Giáo viên ở trung tâm thân thiện, tận tâm, giỏi Có nhiều điều kiện khác nhau cho bạn chọc lọc. Nếu bạn bận hoặc có việc khác phải làm thì có thể bảo lưu, sau khi có thời gian có thể quay lại học tiếp. Chủ đề thực tế, nâng cao theo từng lớp

Điểm cần cải thiện

Thêm một số lớp ở khung giờ khác

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình đang học lớp giao tiếp với người Việt, trước đó đã học 2 lớp thấp hơn và tất cả các lớp mình học giáo viên dạy rất tận tâm, nhiều chủ đề thực tế ở lớp mình đang học sử dụng nhiều từ nghữ khó và đa dạng để mình có thể sử dụng trong nhiều tình huống

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn