Giáo Viên Tận Tình | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Tận Tình

Ưu điểm

Giáo viên tận tình, nhiều bài bài giảng thú vị, bổ ích Có nhiều lớp bổ sung và dạy kèm Giáo trình sáng tạo

Điểm cần cải thiện

Nhà vậ sinh nên cải thiện hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Cảm thấy mới mẻ và rất bổ ích Bản thân cảm thấy tiến bộ hơn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn