Giáo Viên Thoải Mái | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Thoải Mái

Ưu điểm

Giảng viên thoải mái, vui vẻ và luôn luôn tạo môi trường cho học viên luyện nói tiếng Anh vào tất cả các buổi học. Tập trung kiến thức vào những vấn đề gần gũi trong cuộc sống để trau dồi từ vựng, ngữ pháp và luyện nói, có nhiều lớp học tự chọn chủ đề để học viên linh động thời gian. Có các bài kiểm tra quá trình, bài tập về nhà và bài thi cuối khóa đạt chất lượng, tập trung vào kỹ năng phản xạ và sử dụng từ vựng.

Điểm cần cải thiện

Nên có tài liệu chuẩn hóa để học viên theo dõi và học, có thể được xây dựng từ đội ngũ giảng viên giỏi và kinh nghiệm nhưng vẫn theo mỗi giảng viên. Nên chuẩn hóa kiến thức lớp tự chọn, mở rộng khung giờ học vào các buổi sáng, trưa hoặc chiều. Đầu tư cơ sở vật chất chưa đồng đều tại các cơ sở tại trung tâm, chất lượng giảng viên các lớp cũng chưa đồng đều.

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải nghiệm thú vị và hấp dẫn, thúc đẩy tinh thần học tiếng Anh cho học viên. Thoải mái nói và ghi chú trong các buổi học. Tuy nhiên, cần có nhiều bài tập về nhà đề học viên tich cực trong khóa học. Nên bổ sung thêm các bài kiểm tra từ vựng, viết... ngoài kiểm tra phản xạ tiếng Anh cho học viên. Người mới hãy tự trải nghiệm môi trường thú vị này.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn