Giáo Viên Vui Vẻ, Hòa Đồng Và Dạy Rất Kỹ Về Phần Phát Âm Mặc Dù Mình Mới Học Khóa Đầu | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Vui Vẻ, Hòa Đồng Và Dạy Rất Kỹ Về Phần Phát Âm Mặc Dù Mình Mới Học Khóa Đầu

Ưu điểm

Giáo viên chủ nhiệm nhiệt tình, quan tâm đến học sinh Giáo viên vui vẻ, hòa đồng và dạy rất kỹ về phần phát âm mặc dù mình mới học khóa đầu Cách dạy bằng ngôn ngữ hình thể dễ làm cho học sinh mau thuộc từ vựng

Điểm cần cải thiện

Nên có những buổi học bù thay cho những buổi học bị thiếu Trường nên cung cấp nhiều máy chiếu để lớp nào cũng có thể sử dụng chứ đừng có hôm này lớp này được học trong khi các lớp khác cũng cần

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình mới chỉ học được hai tháng thôi nhưng cảm thấy biết được nhiều hơn so với ban đầu. Cách phát âm chuẩn hơn, biết cách đặt câu và trả lời phản xạ nhanh hơn, giúp mình biết được nhiều hơn Lớp học hòa đồng vui vẻ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn