Giáo Viên Vui Vẻ, Thân Thiện, 5* Cho Giáo Viên | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Vui Vẻ, Thân Thiện, 5* Cho Giáo Viên

Ưu điểm

Giáo viên vui vẻ, thân thiện, 5* cho giáo viên Chị phụ trách thân thiện, quan tâm học viên Rẻ cho sinh viên Có 4 lớp coffee time thú vị

Điểm cần cải thiện

Một số chị phụ trách còn hơi khó chịu Trang trí đẹp hơn nữa

Trải nghiệm và lời khuyên

Thích hợp cho các bạn luyện tập tiếng Anh giao tiếp Được cam kết chuẩn đầu ra và được học lại tới khi đạt chuẩn mới thôi Có khóa học thử miễn phí cho các bạn muốn thử xem mình có hợp không.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn