Học Phí Hợp Lý | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Học Phí Hợp Lý

Ưu điểm

Tiền học phí cực kỳ hợp lý, phù hợp với nhiều bạn sinh viên Giáo viên cực kỳ nhiệt tình, bạn có thể hỏi bất cứ điều gì miến là liên quan đến tiếng Anh. Tạo động lực cho học viên Giáo viên cực kỳ cực kỳ cực kỳ tuyệt vời Có các lớp chuyên đề coffee time để rèn luyện thêm kỹ năng

Điểm cần cải thiện

Nên tổ chức học Anh văn 7 ngày/ tuần thay vì 6 ngày/ tuần

Trải nghiệm và lời khuyên

Tuyệt vời! Awesome! All of the bove!

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn