Môi Trường Thân Thiện | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Môi Trường Thân Thiện

Ưu điểm

Thầy cô phát âm chuẩn Giáo viên dạy có tâm Môi trường thân thiện

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất Phòng học cần rộng hơn Đèn điện hơi tối

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên đến trung tâm học nếu thật sự muốn thay đổi bản thân

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn