Môi Trường Thích Hợp Để Luyện Nói | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Môi Trường Thích Hợp Để Luyện Nói

Ưu điểm

Môi trường cho phép luyện nói mỗi buổi học Có bài tập luyện nói tại nhà Giáo viên có tâm

Điểm cần cải thiện

Cơ sở nên rộng hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Khác lạ so với các trung tâm khác. Thầy cô không chỉ mình hocj theo cách thông thường như ở trường dạy mà chú trọng nhiều vào cách đọc đúng nhất, quan trọng hơn là cách đọc tự nhiên nhất.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn