Mức Học Phí Phù Hợp, Bảo Hành Trọn Đời | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Mức Học Phí Phù Hợp, Bảo Hành Trọn Đời

Ưu điểm

Thầy dạy tận tình, dễ hiểu, không phải "learn by heart" Trung tâm có giáo viên chủ nhiệm quản lý, nhắc nhở lịch học, thông báo các ca tự chọn hằng tuần. Mức học phí phù hợp, bảo hành trọn đời

Trải nghiệm và lời khuyên

Khả năng phát âm của tôi tiến bộ lên mỗi ngày Tôi đã có ngữ điệu tiếng Anh khá hơn Được hỗ trợ tư vấn tâm tư tình cảm, thắc mắc không biết hỏi ai

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn