Phương Páp Học Đặc Biệt, Học Như Đang Theo Dõi Một Câu Chuyện, Các Từ Vựng Được Khéo Léo Lồng Ghép Vào Giúp Học Dễ Nhớ, Dễ Hiểu | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Phương Páp Học Đặc Biệt, Học Như Đang Theo Dõi Một Câu Chuyện, Các Từ Vựng Được Khéo Léo Lồng Ghép Vào Giúp Học Dễ Nhớ, Dễ Hiểu

Ưu điểm

Phương páp học đặc biệt, học như đang theo dõi một câu chuyện, các từ vựng được khéo léo lồng ghép vào giúp học dễ nhớ, dễ hiểu Giáo viên nhiệt tình, trẻ trung, năng động Hỗ trợ tận tình nhu cầu hoc tiếng Anh giao tiếp của học viên

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất chưa tốt lắm Bổ sung thêm các hoạt động ngoại khóa Bổ sung ngữ pháp

Trải nghiệm và lời khuyên

Phát âm tiến bộ hẳn. Soul Master là một người có tâm và sáng tạo, truyền cảm hứng tốt, giáo trình khác biệt và thu hút Không học theo kiểu lối mòn mà học rất thực tế theo phương pháp của người bản địa Giáo viên đa số phát âm chuẩn và máu lửa

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn