Phương Pháp Dạy Của Trung Tâm Rất Hay | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Phương Pháp Dạy Của Trung Tâm Rất Hay

Ưu điểm

Phương pháp dạy của trung tâm rất hay, bắt đầu từ điều căn bản nhất phải đúng trong học tiếng Anh là phát âm. Phát âm chuẩn sẽ nói hay, nghe tốt. Giáo viên và các chị chủ nhiệm rất nhiệt tình, kèm 1 1 khi bạn cần để cải thiện hơn Học phí phù hợp và có đóng 1 lần học trọn đời

Điểm cần cải thiện

Nên có thang máy Số lượng học viên khoảng 15 người/ lớp sẽ tốt hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Học rất vui, giáo viên hướng dẫn nhiệt tình Về nhà nhớ làm bài tập để cải thiện và tiến bộ nhanh hơn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn