Phương Pháp Học Độc Đáo Mới Lạ | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Phương Pháp Học Độc Đáo Mới Lạ

Ưu điểm

Sự thân thiện, gần gũi của đội ngũ giảng viên làm mình cảm thấy mình không chỉ là một học viên Phương pháp học độc đáo, mới lạ nhưng không kém phần hiệu quả Sự đa dạng các bài học mỗi tuần, sự quan trọng của các bài học

Điểm cần cải thiện

Thời lượng các buổi học nên tăng nhẹ Phòng rộng hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn có nhu cầu cải thiện kỹ năng của mình ở mọi mặt nên đến đăng ký trung tâm. Mình là sinh viên ngôn ngữ Anh nhưng trung tâm đã sửa rất nhiều lỗ hổng mình mắc phải khi bị dạy sai trước đây.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn