Tạo Điều Kiện Cho Học Viên | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Tạo Điều Kiện Cho Học Viên

Ưu điểm

Tạo điều kiện cho học viên có thể học Anh văn trọn đời Có lớp học kèm hằng tuần Giáo viên rất nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Có những buổi học ở công viên

Trải nghiệm và lời khuyên

Lớp học vui vẻ. Lời khuyên: Cố lên!

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn