Thầy Chỉ Ra Và Sửa Từng Lỗi Sai Cho Mình | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thầy Chỉ Ra Và Sửa Từng Lỗi Sai Cho Mình

Ưu điểm

Thầy cô tận tâm Cô chủ nhiệm dễ thương Thầy chỉ ra và sửa từng lỗi sai cho mình

Điểm cần cải thiện

Khung giờ học nên thay đổi kinh hoạt hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên học nghiêm túc và chuyên tâm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn