Thầy Dạy Hay | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thầy Dạy Hay

Ưu điểm

Thầy dạy hay về ngữ điệu, phát âm.

Điểm cần cải thiện

Nên có lớp kèm khi học viên yếu kém.

Trải nghiệm và lời khuyên

Bản thân phát âm chuẩn và đúng hơn Kỹ năng giao tiếp tốt hơn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn