Thầy Dạy Phương Pháp Hay | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thầy Dạy Phương Pháp Hay

Ưu điểm

Chị tư vấn dễ thương Thầy dạy phương pháp hay (Thiện Master) Thầy có tâm trả lời từng bài gửi, sửa từng bài

Điểm cần cải thiện

Trung tâm nên mở rộng thêm Thầy Thiện nên ít nói lại

Trải nghiệm và lời khuyên

Phương pháp dạy của thầy rất hay nhưng rất dễ bị đuổi nếu không đủ điểm tích lũy

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn