Thầy Giáo Dạy Hay, Nhiệt Tình, Nghiêm Khắc | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thầy Giáo Dạy Hay, Nhiệt Tình, Nghiêm Khắc

Ưu điểm

Thầy giáo dạy hay, nhiệt tình, nghiêm khắc Học phí tương dối Thời gian phù hợp

Điểm cần cải thiện

Đổi lịch học chủ nhật qua thứ 7

Trải nghiệm và lời khuyên

Cảm thấy thích học tiếng Anh hơn cà dành thời gian làm bài ở nhà nhiều( cho học viên mới)

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn