Thời Gian Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thời Gian Học

Ưu điểm

- Đội ngũ giảng viên nhiệt tình, thân thiện - Giảng viên có phát âm tốt, phương pháp dạy hay, trực quan, sinh động - Có nhiều cơ sở và thời gian học linh động

Trải nghiệm và lời khuyên

- Sau khóa học phát âm, trình độ phát âm của mình khá ổn, đọc tốt hơn, rõ hơn và nghe "Tây" hơn - Từ vựng, vốn từ sử dụng được nhiều trong giao tiếp.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn