Thời Gian Linh Hoạt, Bài Học Phong Phú, Địa Điểm Dễ Di Chuyển | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thời Gian Linh Hoạt, Bài Học Phong Phú, Địa Điểm Dễ Di Chuyển

Ưu điểm

Giảng viên chuyên môn giỏi, trẻ trung, năng động Chế độ bảo hành và cam kết đầu ra Thời gian linh hoạt, bài học phong phú, địa điểm dễ di chuyển

Điểm cần cải thiện

Nên cải thiện về cơ sở vật chất

Trải nghiệm và lời khuyên

Hài lòng về chất lượng các bài học và giảng viên của trung tâm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn