Trung Tâm Có Chính Sách Bảo Hành Trọn Đời | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Trung Tâm Có Chính Sách Bảo Hành Trọn Đời

Ưu điểm

Chính sách bào hành trọn đời tại trung tâm Học phí tương đối phù hợp vơi sinh viên Có lớp học phụ, chuyên đề để nâng cao kiến thức cũng như thực hành thêm về những kiến thức đã học

Điểm cần cải thiện

Cần tổ chức thêm các hoạt động ngoài trời để giao lưu Cơ sở vật chất cần cải thiện hơn, cần thêm máy chiếu, nhất là những lớp giao tiếp level 3 trở lên Ở cơ sở Trần Hưng Đạo, Hồng Bàng, cần đa dạng hơn về lớp học phụ, chuyên đề mỗi tuần.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên tìm hiểu về giao viên trước khi học, tốt nhất xin học thử để xem cách dạy có phù hợp với mình không Khi học nên hỏi những vấn đề mình không biết, chủ động nói nhiều hơn Nên chủ động học thêm tại nhà, giáo viên chỉ chiếm 10%, bản thân 90%

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn