Trung Tâm Có Gói Học Bảo Hành Trọn Đời, Có Lớp Chuyên Đề Và Thỉnh Thoảng Có Các Lớp Kèm Để Giúp Học Viên Tiến Bộ Nhanh | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Trung Tâm Có Gói Học Bảo Hành Trọn Đời, Có Lớp Chuyên Đề Và Thỉnh Thoảng Có Các Lớp Kèm Để Giúp Học Viên Tiến Bộ Nhanh

Ưu điểm

Đội ngũ chủ nhiệm tư vấn nhiệt tình, theo dõi sát quá trình học tập của học viên Giáo viên có trình độ cao, phát âm chuẩn, nhiệt trình trong giảng dạy, luôn xây dựng các chủ đề học gắn với cuộc sống Trung tâm có gói học bảo hành trọn đời, có lớp chuyên đề và thỉnh thoảng có các lớp kèm để giúp học viên tiến bộ nhanh

Điểm cần cải thiện

Học viên đông nên việc thoe dõi từng học viên của các chủ nhiệm hơi chậm Có một số chủ đề ở lớp giao tiếp (thứ 3) hơi nghiêng về khoa học. Học viên khó khăn trong thuyết trình Một lớp học có hơi đông học viên, giáo viên khó sửa phát âm và cải thiện kỹ năng giao tiếp cho tất cả các học viên.

Trải nghiệm và lời khuyên

Có nhiều buổi học thú vị, bổ ích Lời khuyên: các bạn đã đến đây học thì nên cố gắng hết sức để đạt được kết quả như mong đợi

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn