Tư Vấn Viên Nhiệt Tình, Luôn Quan Tâm Hỗ Trợ Giải Đáp Thắc Mắc | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Tư Vấn Viên Nhiệt Tình, Luôn Quan Tâm Hỗ Trợ Giải Đáp Thắc Mắc

Ưu điểm

Tư vấn viên nhiệt tình, luôn quan tâm hỗ trợ giải đáp thắc mắc Giáo viên có chất lượng, chỉ dạy rất tận tình Có thể học thử giáo viên trước khi đăng ký học chính thức

Điểm cần cải thiện

Cần trang bị thêm cơ sở vật chất

Trải nghiệm và lời khuyên

Rất thú vị và hữu ích, tiếng Anh được cải thiện rất nhiều, tự tin hơn trong việc giao tiếp bằng tiếng Anh Bạn nên tham gia khóa học, REF sẽ là nơi cuối cùng bạn học tiếng Anh

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn