Giáo Viên Nhiệt Tình, Thiết Bị Ổn
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ Saigon American

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Nhiệt Tình, Thiết Bị Ổn

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình Trang thiết bị ổn Gần nhà

Khuyết điểm

Lớp còn khá đông

Trải nghiệm

N\A

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn