Giúp Tự Tin Về Bản Thân Và Tăng Động Lực Tự Học Tiếng Anh. Mình Học Ở Đường Bạch Đằng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ Saigon American

Hoàng Văn Thiêm
Hoàng Văn Thiêm

Giúp Tự Tin Về Bản Thân Và Tăng Động Lực Tự Học Tiếng Anh. Mình Học Ở Đường Bạch Đằng

Ưu điểm

Học phí phù hợp cho. Thời gian học linh động. Giáo viên quan tâm đến học viên, dạy dễ hiểu, tạo cơ hội để học viên có thể nói và nhớ từ vựng. Lớp không quá đông khoảng 15ng, cơ sở vật chất như điều hòa, quạt đầy đủ, lớp học sạch sẽ thoáng mát.

Điểm cần cải thiện

Phương pháp dạy của các GV rất khác nhau, khi GV dạy chính nghỉ GV khác dạy thay, học viên rất khó nắm bắt được bài. Có vẻ trung tâm chưa có khung trương chình dạy, GV tự làm giáo án theo cảm nghĩ bản thân nên có bài dạy hay, học được rất nhiều, có bài gần như không học được gì. Wifi trên tầng 3 yếu, không kết nối được. Thái độ một số nhân viên chưa tốt. Mình không thể ghi chi tiết, nếu chấm điểm chỉ 6/10đ

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình đã học khóa S0 và S1, và vẫn đang học tại trung tâm, mình cảm thấy có tiến bộ khi học ở trung tâm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn