Tự Tin Nói Chuyện Với Người Bản Ngữ Sau 2 Tháng
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ Saigon American

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Tự Tin Nói Chuyện Với Người Bản Ngữ Sau 2 Tháng

Ưu điểm

Giảng viên nhiệt tình Nhân viên tư vấn hỗ trợ tốt Có các câu lạc bộ, sự kiện thú vị

Khuyết điểm

Lớp đông Chỗ để xe hơi bất tiện

Trải nghiệm

Trước khi đến SAS thì mình không tự tin giao tiếp tiếng anh với người bản ngữ Nhưng sau 2 tháng học, mình có thể giao tiếp với người bản ngữ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn