Chất Lượng Dạy Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Sedu English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Dạy Tốt

Ưu điểm

Giảng viên giảng dạy nhiệt tình, nhân viên tư vấn quan tâm học viên, không gian học tập thoải mái

Điểm cần cải thiện

Không có chỗ để xe

Trải nghiệm và lời khuyên

Có thêm nhiều kiến thức mới, gặp được nhiều người bạn giúp mình cố gắng hơn, có thêm cơ hội phát triển

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn