Chất Lượng Khóa Học Tốt | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Sedu English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Khóa Học Tốt

Ưu điểm

Chất lượng giáo viên tốt, có cách giảng dạy phù hợp và sát sao học viên
Số lượng học viên trong 1 lớp hợp lí

Điểm cần cải thiện

Xa nha

Trải nghiệm và lời khuyên

Khá hài lòng với những gì trung tâm đem lại cho học viên
Xếp lớp phù hợp với trình độ của học viên
Hoạt động giảng dạy tốt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn