Chất Lượng Ổn | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Sedu English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Ổn

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình và có trình độ cao
Nhân viên tư vấn, quản lý học viên tận tình

Điểm cần cải thiện

Không có chỗ gửi xe

Trải nghiệm và lời khuyên

Được giao lưu, học hỏi và làm quen với nhiều bạn mới

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn