Chất Lượng Tạm Ổn | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Sedu English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Tạm Ổn

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình, thiết bị ổn, kiến thức trọng tâm

Điểm cần cải thiện

Bình thường

Trải nghiệm và lời khuyên

Vì không có yêu cầu gì nên mình cũng không yêu cầu khắt khe quá, thấy chất lượng cũng ổn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn