Chất Lượng Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Sedu English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Tốt

Ưu điểm

- Nhân viên nhiệt tình
- Giáo viên tận tình
- Cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

- Không có hoạt động ngoại khóa

Trải nghiệm và lời khuyên

Hài lòng với chất lượng, lớp học thú vị

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn