Chất Lượng Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Sedu English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Tốt

Ưu điểm

Cơ sở tốt, giáo viên và nhân viên nhiệt tình, thân thiện. Vị trí gần nhà

Điểm cần cải thiện

Chỗ gửi xe ngoài trung tâm mất tiền, phòng học nhỏ

Trải nghiệm và lời khuyên

Trình độ tiếng Anh được cải thiện, mình tự tin nói tiếng Anh hơn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn