Giáo Viên Nhiệt Tình, Lớp Học Chất Lượng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Sedu English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Nhiệt Tình, Lớp Học Chất Lượng

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình, quan tâm học viên. Phòng học sạch sẽ, gọn gàng

Điểm cần cải thiện

Phòng học hơi nhỏ. Không có chỗ gửi xe, phải gửi xe ở ngoài

Trải nghiệm và lời khuyên

Khá hài lòng

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn