Học Phí Giá Rẻ, Chất Lượng Ổn | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Sedu English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Học Phí Giá Rẻ, Chất Lượng Ổn

Ưu điểm

- Cơ sở vật chất tốt
- Giáo viên vui tình, hòa đồng và nhiệt tình
- Gần nhà

Điểm cần cải thiện

- Chỗ gửi xe mất phí (so sad)
- Phòng học nhỏ

Trải nghiệm và lời khuyên

Tự tin nói tiếng Anh hơn sau khi học khóa học ở trung tâm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn