Học Phí Rẻ | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Sedu English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Học Phí Rẻ

Ưu điểm

Giáo viên và trợ giảng nhiệt tình, vui vẻ, tận tình giúp đỡ học viên giải quyết các vấn đề trong học tập. Trung tâm gần nhà mình

Điểm cần cải thiện

Không có chỗ gửi xe

Trải nghiệm và lời khuyên

Tham gia khóa học, mình có cơ hội giao lưu, học hỏi và cải thiện trình độ riếng Anh của bản thân

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn