Lớp Học Vui Vẻ | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Sedu English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Lớp Học Vui Vẻ

Ưu điểm

Không gian học tập sạch sẽ, anh chị nhân viên và giáo viên đều nhiệt tình, thái độ học tập của mọi người đều tích cực nên mình có động lực học hơn

Điểm cần cải thiện

Lớp học đôi khi còn thiếu đồ dùng nên việc dạy bị gián đoạn

Trải nghiệm và lời khuyên

Khi tham gia lớp học cảm thấy rất vui, mình cảm thấy trình độ giao tiếp được cải thiện

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn