Tốt Tốt Và Tốt | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Sedu English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Tốt Tốt Và Tốt

Ưu điểm

Giảng viên nhiệt tình, hệ thống cơ sở vật chất tốt, điều hòa mát lạnh - là thiết bị cực cần thiết khi học hè

Điểm cần cải thiện

Không có

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải nghiệm của mình với trung tâm rất tốt, lớp học vui vẻ và thú vị

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn