Ưng Ý Với Chất Lượng Đào Tạo | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Sedu English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưng Ý Với Chất Lượng Đào Tạo

Ưu điểm

Phòng học sạch sẽ, giảng viên nhiệt tình, nhân viên tư vấn và nhân viên quan lý nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Không có chỗ gửi xe, phòng học nhỏ, tivi hơi bé

Trải nghiệm và lời khuyên

Có nhiều cơ hội giao lưu học hỏi cải thiện trình độ giao tiếp

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn