Chất Lượng Giảng Dạy | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TalkFirst

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Giảng Dạy

Ưu điểm

-Giáo viên dạy nhiệt tình, cởi mở, nói dễ nghe. Thường xuyên chỉnh phát âm, từ đúng cho học viên. -Dịch vụ chăm sóc học viên tốt, thời gian linh động, dễ lựa chọn lớp học. -Không gian lớp học đẹp, thoải mái.

Điểm cần cải thiện

-Cải thiện phòng beanbag vì khó ngồi.

Trải nghiệm và lời khuyên

Chỉ mới 3 tháng nhưng tôi thấy tiến bộ nhanh về giao tiếp, phát âm, tự tin hơn khi nói tiếng Anh. Đáng để lựa chọn trong số rất nhiều trung tâm Anh ngữ.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn